Biologia molekularna nowotworów w praktyce klinicznej

Rejestracja uczestników

Szanowni Państwo,

W ostatnich latach jesteśmy świadkami istotnego postępu wiedzy w zakresie molekularnych uwarunkowań nowotworów złośliwych , który przyczynił się między innymi do wprowadzenia leków o całkowicie nowych mechanizmach działania przeciwnowotworowego. Metody leczenia ukierunkowanego molekularnie wciąż budzą jednak szereg kontrowersji. Stało to się bezpośrednim powodem zorganizowania grudniowej Konferencji poświęconej właśnie tym zagadnieniom. Jej program przygotowano w myśl zasady "od teorii do praktyki". Mamy nadzieję, że spotkanie przyniesie odpowiedź na szereg klinicznie istotnych pytań związanych z molekularnymi uwarunkowaniami nowotworów oraz leczeniem ukierunkowanym, a także okaże się pomocne w podejmowaniu optymalnych
decyzji terapeutycznych przez onkologów.

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
Przewodniczący Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. n. med. Janusz Siedlecki.
Współprzewodniczący Komitetu Naukowego


© 2009 Via Medica. Wszystkie prawa zastrzeżone